Bollywood stars Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan engaged